Monday, January 13, 2014

ฝาสปอนเซอร์ มีค่าอย่าทิ้ง ภาค 2 !!!

ฝาสปอนเซอร์ มีค่าอย่าทิ้ง ภาค 2 !!! 
 วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557

สปอนเซอร์จัดใหญ่ แจกกันอีกแล้ว!
ฝาสปอนเซอร์ มีค่าอย่าทิ้ง ภาค 2 !!!
จับรางวัล

  • ครั้งที่ 1 31 มกราคม 2557 ประกาศผลวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557
  • ครั้งที่ 2 28 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศผลวันที่ 4 มีนาคม 2557
  • ครั้งที่ 3 31 มีนาคม 2557 ประกาศผลวันที่ 2 เมษายน 2557
  • ครั้งที่ 4 30 เมษายน 2557 ประกาศผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
  • ครั้งที่ 5 30 พฤษภาคม 2557 ประกาศผลวันที่ 3 มิถุนายน 2557
  • ครั้งที่ 6 30 มิถุนายน 2557 ประกาศผลวันที่ 2 กรกฎาคม 2557