Tuesday, October 27, 2015

กินไอติม...ลุ้น iPhone 6S ทุกวัน

กินไอติม…ลุ้นไอโฟน 6S แจกทุกวันจันทร์ – ศุกร์ วันละ 5 เครื่อง รวม 210 เครื่อง
วันนี้ - 30 ธันวาคม 2558


 เงื่อนไข:
 1. วิธี การเข้าร่วมรายการ   ผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไอศกรีมวอลล์ เอเชียน ดีไลท์ (ไอศกรีมรสรวมมิตร, เผือก, ถั่วดำเฉพาะรุ่นใหม่ราคา 15 บาท), ท๊อป เทน, คอร์นเนตโต (ยกเว้นรสคาราเมล ช็อคฟัดจ์) จำนวน 1 ชิ้น  ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ร่วมรายการโดยส่งรหัสใต้ฝาหรือบนไม้ไอศกรีมวอลล์รุ่นที่ร่วมรายการ ผ่านโทรศัพท์มือถือโดย  พิมพ์ *756* 11  ตามด้วยรหัส 9 หลัก  ตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วกดโทรออก (ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าบริการแต่อย่างใด) ผู้ร่วมรายการจะได้รับข้อความตอบกลับเพื่อเป็นการยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วม รายการ 
 2. รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 42 คือ รางวัลโทรศัพท์มือถือ ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีวางจำหน่ายในเดือนตุลาคม 2558 จำนวน 5 รางวัล / ครั้ง รวมจับรางวัล 42 ครั้ง จำนวน 210 รางวัล รวมมูลค่า 5 ล้านบาท
 3. ระยะเวลาเข้าร่วม  ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน  – วันที่ 30 ธันวาคม 2558 
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ https://www.facebook.com/WallsThailand ณ เวลา 20.00 น. ทุกวัน
 5. ผู้ โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ไทยลัคกี้ดรอว์ จำกัด ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับรายชื่อสำรองลำดับถัดไป ถ้ารายชื่อสำรองไม่มารับรางวัลตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับสภากาชาดไทยหรือสาธารณะกุศลอื่นต่อ ไป              
 6. ผู้ร่วมรายการต้องเก็บไม้ไอศกรีม หรือ ฝา ที่ใช้ร่วมรายการ หมายเลขที่ได้รับรางวัล บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมแสดงข้อความยืนยันสิทธิ์ในการร่วมรายการ เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 7. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น ตลอดรายการ
 8. รหัส ใต้ฝาหรือบนไม้ ไอศกรีม ที่ใช้ร่วมรายการ  หากมีการปลอมแปลง หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไข ตัวสกรีน และ/หรือรอยแก้อื่นๆ หรือซึ่งได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 9. ผู้ โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/25448 ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 10. ผู้ร่วม รายการ สามารถส่งรหัสร่วมรายการได้ไม่เกินจำนวน 5 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ต่อ 1 วันเท่านั้น หากส่งเกินทางบริษัทจะตัดสิทธิ์ในส่วนที่เกินจากที่กำหนด และ หากผู้ร่วมรายการ ส่งรหัสมาร่วมรายการผิดเกินจำนวน 3 ครั้ง ทางบริษัทฯจะตัดสิทธิ์การร่วมรายการของหมายเลขโทรศัพท์ในวันนั้น ทันที    
 11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และบริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดีโดยถือเป็นสิทธิ์ขาดของ บริษัทสามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 13. พนักงานและครอบครัว บริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และร้านค้าทุกร้านที่ร่วมรายการและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการเสริมขาย นี้  ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 14. คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
 15. ผู้โชคดีต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย ทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร  และต่างจังหวัด 
 16. บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัลที่ระบุในรายการนี้  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ หรือบริการที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ หรือบริการ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง          
 17. สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/WallsThailand หรือ ศูนย์บริการผู้บริโภค เบอร์โทร 02-7394000 ในวันและเวลาทำการ
-------------------------------
*สำหรับ ในกรณีที่ผู้ที่ซื้อไอศกรีม วอลล์ รสชาติ Asian Delights (ไอศกรีมรส ถั่วดำ (รุ่นใหม่ราคา 15 บาท),รวมมิตร ,เผือก), Top Ten (Vanilla and Chocolate), Cornetto Classics (Vanilla, Choco Berry, Chocolate) หรือ Cornetto Royale (Strawberry, Choco Love, Black Forest) ไม่พบรหัสใต้ฝาหรือบนไม้ไอศกรีม สามารถส่งชิ้นส่วนเพื่อร่วมลุ้น iPhone 6s ขนาด (16GB) มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวน 1 รางวัล โดยเขียน   ชื่อ  ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพท์ (ด้วยลายมือเท่านั้น)  ลงบนกระดาษและแนบติดบนไม้ไอศกรีมหรือบนฝาไอศกรีม แล้วส่งมาที่  ตู้ ปณ. 43 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เพื่อลุ้นรับรางวัล  1 ชิ้น ถือเป็น 1 สิทธิ์ ของผู้ร่วมรายการ  ระยะเวลาเข้าร่วม  ระหว่างวันที่  2 พฤศจิกายน 2558 – วันที่ 20 ธันวาคม 2558  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง เว็บไซต์ www. Facebook.com/ WallsThailand วันที่ 30 ธันวาคม 2558 เวลา 20.00น.

Wednesday, October 21, 2015

ดูเพชฌฆาตแม่มด ลุ้นเท่ไปกับ GPX รุ่น Demon

ดูเพชฌฆาตแม่มด ลุ้นเท่ไปกับ GPX รุ่น Demon
วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2558


เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง "The Last Witch Hunter : เพชรฆาตแม่มด" ทุก 2 ที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ รับคูปองชิงรางวัล เขียนชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์
ลุ้นรับรถจักรยานยนต์ GPX รุ่น Demon จำนวน 5 รางวัล
และ Voucher ที่พัก Avatar Spa Mountain Sweet จ.อุทัยธานี พร้อมอาหาร รวมมูลค่า 377,500 บาท
สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์ Emprivé Cineclub

Monday, October 19, 2015

เพียวไลฟ์พาเที่ยวฝรั่งเศสครั้งที่ 2‬

‎เพียวไลฟ์พาเที่ยวฝรั่งเศสครั้งที่ 2‬
วันนี้ - 24 กุมภาพันธ์ 2559
ลุ้นรับทุกสัปดาห์!!! เพียงเขียนชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ด้วยลายมือบนฉลากเท่านั้น ขนาดใดก็ได้ ยกเว้นขนาด18.9 ลิตร และส่งมาที่ ตู้ ปณ.20 ปณจ.ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 เริ่มตั้งแต่วันนี้ – 24 ก.พ.59
ของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 9,000,000 ล้านบาท รอคุณอยู่ที่นี่!!
- รางวัลที่ 1 แพคเกจท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส แบบ Exclusive มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท จำนวนรางวัล รวม 17 รางวัล
- รางวัลที่ 2 โทรศัพท์มือถือ iPhone 6s Plus มูลค่ารางวัลละ 32,000 บาท จำนวนรางวัล รวม 51 รางวัล
- รางวัลที่ 3 จักรยานเสือภูเขา มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท จำนวนรางวัล รวม 340 รางวัล

รีบส่งเข้ามากันเยอะๆ ค่ะ
อ่านกติการ่วมสนุกเพิ่มเติม ที่ https://goo.gl/07Lhi2
‪#‎เพียวไลฟ์พาเที่ยวฝรั่งเศสครั้งที่2‬

Wednesday, October 14, 2015

เป็ด มิสเตอร์ มัสเซิล ลุ้นโชคไป โตเกียว ดิสนีย์แลนด์กับครอบครัว

เป็ด มิสเตอร์ มัสเซิล ลุ้นโชคไป โตเกียว ดิสนีย์แลนด์กับครอบครัว
วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 58


เพียงส่งใบกำกับภาษีอย่างย่อที่มีชื่อ ที่อยู่ร้านค้า และวันที่ซื้อสินค้า หรือฉลากผลิตภัณฑ์ เป็ด มิสเตอร์ มัสเซิล /มิสเตอร์ มัสเซิล/มิสเตอร์ มัสเซิล เกลด/กีวี มิสเตอร์ มัสเซิล พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของตัวท่านเอง มาที่
ตู้ ปณ. 2 ปณศ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 
• ลุ้นรับรางวัลใหญ แพ็คเกจทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
5 วัน 3 คืน ทั้งหมดจำนวน 4 รางวัล (รางวัลละ 4 ที่นั่ง) มูลค่ารวม 880,000 บาท
• ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่ 15 ต.ค.- 15 พ.ย. 58 ปิดรับใบเสร็จ หรือฉลาก วันที่ 15 พ.ย. 58 เป็นวันสุดท้าย
• จับรางวัลวันที่ 30 พ.ย. 58
• ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีตั้งแต่ 4 ธ.ค. - 15 ธ.ค. 58 ทาง www.mrmuscleluckydraw-th.com
• ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับรางวัล ผู้ร่วมรายการสามารถร่วมสนุกได้โดยไม่จำกัดจำนวน แต่จะได้รับรางวัล แพ็คเกจทัวร์ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
• โชคดีจะต้องชำระค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าวเอง โดยบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ซัน จำกัด จะไม่รับผิดชอบ ในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
• คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
• รางวัลนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง เป็นเงินสด แต่สามารถโอนให้ผู้อื่นเดินทางแทนได้
• ติดตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.mrmuscleluckydraw-th.com หรือ ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-663-0860
• ครอบครัวและพนักงานของบริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ซัน จำกัด ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้

Friday, October 9, 2015

ลุ้นทองและเที่ยวดินแดนในฝันกับสีดูลักซ์

ลุ้นทองและเที่ยวดินแดนในฝันกับสีดูลักซ์
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์สีดูลักซ์ที่ร่วมรายการได้แก่ ดูลักซ์ อินสไปร์ ทาภายใน, ดูลักซ์ อีซี่แคร์, ดูลักซ์ อีซี่แคร์ พลัส, ดูลักซ์ ดูเอทท์, ดูลักซ์ เพนทาไลท์ เอ็กซ์ตร้าคัฟเวอร์, ดูลักซ์ เพนทาไลท์ ชีลด์, ดูลักซ์ อินสไปร์ ทาภายนอก, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ ไฮโดรเฟรช, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ พาวเวอร์เฟล็กซ์, ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ อัลติม่า, ดูลักซ์ อีโค่ ไพร์เมอร์ หรือ ดูลักซ์ ไพร์เมอร์ชีลด์ ขนาด 9 ลิตร 15 ลิตร หรือขนาด 5 แกลลอน รับรหัสภายในสติ๊กเกอร์ที่ติดอยู่บนฝาถัง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ฝาถัง ส่งรหัสมาที่ * 763 * รหัสสติ๊กเกอร์ 7 หลัก * รหัสร้านค้า 4 หลัก # กดโทรออก (ส่งฟรีทุกเครือข่าย) แล้วรอลุ้นรับโชค 2 ชั้นกับสีดูลักซ์
ของรางวัล

สร้อยคอทองคำ 25 สต. จำนวน 45 เส้น มูลค่าเส้นละ 5,000 บาท รวมมูลค่า 225,000 บาท
แพ็กเกจท่องเที่ยวประเทศฝรั่งเศส 6 วัน 3 คืน จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 10 ที่นั่ง มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วที่นั่งละ 85,493 บาท รวมมูลค่า 854,930 บาท
แพ็กเกจท่องเที่ยวสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 4 วัน 2 คืน จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวม 20 ที่นั่ง มูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วที่นั่งละ 43,335 บาท รวมมูลค่า 866,700 บาท
กำหนดการจับรางวัล

จับรางวัลสร้อยคอทองคำ 25 สต. สัปดาห์ละ 3 เส้น ในวันที่ 24, 31 สิงหาคม 2558 วันที่ 7, 14, 21, 28 กันยายน 2558 วันที่ 5, 12, 19, 26 ตุลาคม 2558 วันที่ 2, 9, 16, 23 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 4 ธันวาคม 2558
จับรางวัลแพ็กเกจท่องเที่ยวฝรั่งเศส และมัลดีฟส์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
การประกาศผลผู้โชคดี

ประกาศผลผู้โชคดีในวันที่จับรางวัล เวลา 10.00 น. ผ่านทาง SMS และ www.dulux.co.th

ปตท.จัดหนัก อเมซอนจัดเต็ม แจกทอง 12 ล้าน

ปตท.จัดหนัก อเมซอนจัดเต็ม แจกทอง 12 ล้าน
วันนี้ - 3 มกราคม 2559

ปตท.จัดหนัก อเมซอนจัดเต็ม แจกทอง 12 ล้าน” โดยลูกค้าที่เติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ทุก 600 บาท จะได้รับคูปองชิงโชค หรือซื้อสินค้าที่ร้านคาเฟ่ อเมซอนตั้งแต่ 50 บาทขึ้นต่อ 1 ใบเสร็จ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก็สามารถชิงโชคทองคำมูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท สามารถร่วมลุ้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 – 3 ม.ค. 59 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. และร้านคาเฟ่ อเมซอนที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com หรือโทร. 1365

รางวัลสำหรับลูกค้าอเมซอน
รางวัลที่ 1 ทองคำ 1 กก. มูลค่ารางวัลละ 1,200,900 บาท 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 18,390 บาท 100 รางวัล
(ราคาทองคำ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558)


Thursday, October 8, 2015

18 ปี Supersports ลุ้นรางวัล 2.7 ล้านบาท

18 ปี Supersports ลุ้นรางวัล 2.7 ล้านบาท
วันนี้ - 8 พฤศจิกายน 2558

เฉพาะลูกค้า The 1Card รับสิทธิ์ชิงโชค เมื่อช็อปสินค้าตั้งแต่ 2000 บาทขึ้นไป
ชิงรางวัล รถยนต์ Suzuki Swift RX มูลค่า 599,000 บาท และรางวัลอื่นอีกมากมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

Clear nose แจก FREE ก่อนใคร iPhone 6s

Clear nose แจก FREE ก่อนใคร iPhone 6s
วันนี้ - 31 ธันวาคม 58

แจก FREE ก่อนใคร iPhone 6 s (รวมมูลค่ากว่า 340,000 บาท)

กติการ่วมสนุกง่ายๆ
::: ร่วมลุ้นรับ iPhone 6s ใหม่ จำนวน 10 เครื่อง และ
ผลิตภัณฑ์ Clear nose - Intensive Facial black mask 100 g. จำนวน 100 ชุด
** รวมมูลค่ากว่า 340,000 บาท **

เพียงคุณซื้อผลิตภัณฑ์ clear nose รุ่นใดก็ได้
พร้อมเขียนชื่อที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ลงบนฝากล่อง clear nose ให้ชัดเจน

ตัดชิ้นส่วนฝากล่อง ส่งมาที่
clear nose ตู้ปณ.41 ปณจ.จรเข้บัว กรุงเทพฯ 10230

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 58
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 29 กพ. 2559 เวลา 16.00 น.

ที่ www.clearnose.co.th

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
- ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควรโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ promotion@clearnose.co.th

**ส่งมากมีสิทธิ์ลุ้นมาก iPhone6s อาจเป็นของคุณ

#clearnose #iPhone6s

ช้อปออนไลน์ ลุ้นบินไปเที่ยวญ๊่ปุ่น ฟรี!

ช้อปออนไลน์ ลุ้นบินไปเที่ยวญ๊่ปุ่น ฟรี!
วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558

ลูกค้าคลับการ์ดเพียงช้อปผ่านเทสโก้ โลตัส ช้อป ออนไลน์
สำหรับการจัดส่งวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 58
ครบทุก 1000 บาท รับ 1 สิทธิ์

จ่ายบิล เติมเงิน ลุ้นรับรถ ทัวร์เที่ยวไทย

จ่ายบิล เติมเงิน ลุ้นรับรถ ทัวร์เที่ยวไทย
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558

จ่ายบิล เติมเงิน ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ลุ้นรับรถ ทัวร์เที่ยวไทย
กด *457*9*เลขที่ใบเสร็จ# โทรออก
ข้อมูลเพิ่มเติม www.tescolotus.com

ดื่มเอสชิงบัตรน้ำมันที่เทสโก้ โลตัส

ดื่มเอสชิงบัตรน้ำมันที่เทสโก้ โลตัส
วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558

ซื้อ เอส ครบ 50 บาท ส่งรหัสใบเสร็จ ชิงบัตรน้ำมัน
มูลค่า 10,000 บาท 100 รางวัล
โดยพิมพ์ ES ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 16 หลัก
ส่ง SMS มาที่ 4642333

อิ่มบุญรับโชค กับเจเล่... แจกทองทุกสัปดาห์

อิ่มบุญรับโชค กับเจเล่... แจกทองทุกสัปดาห์
วันนี้ - 21 ตุลาคม 2558

รูปภาพจาก www.facebook.com/Jeleclub
อิ่มบุญรับโชค กับเจเล่... แจกทองทุกสัปดาห์
รับสิทธิ์เข้าร่วมรายการชิงโชค
เมื่อซื้อสินค้ากลุ่ม เจเล่ ไลท์ เจเล่ บิวตี้
และเจเล่ สโนว์ไอช์ ครบ 65 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
ส่ง SMS โดยพิมพ์ JL ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 16 หลัก มาที่ 4712211
ข้อมูลเพิ่มเติม  คลิก

Saturday, October 3, 2015

ดื่มแมนซั่มที่ 7-eleven ลุ้นรับ Apple Watch

ดื่มแมนซั่มที่ 7-eleven ลุ้นรับ Apple Watch
วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2558

ที่มาของภาพจาก www.iammansome.com

เงื่อนไข :

 1.     กำหนดจับรางวัล วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 และประกาศผลผู้โชคดีทาง website www.iammansome.com ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
 2.     ใบเสร็จที่มีการซื้อแมนซั่ม จาก 7-Eleven รับสิทธิ์ ลุ้นโชค
 3.     ผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด บริษัทรวบรวมเลขที่ใบเสร็จทั้งหมดที่มาลงทะเบียนและจับรางวัล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้โชคดีต้องแสดงใบเสร็จ ที่มีรายการซื้อเครื่องดื่มแมนซั่ม ระบุเลขที่ และหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเป็นหลักฐานขอรับของรางวัล
 4.     ใบเสร็จที่ร่วมรายการ หากมีการดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัลการรับรางวัล
 5.     ผู้โชคดีทุกท่าน ติดต่อรับรางวัล ภายใน 60 วันหลังประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอรับรางวัลด้วยตัวเอง ที่ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน
 6.     ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ทป.101/2544 ค่าเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันนอกเหนือจากของรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 7.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8.     สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  02-408-0900 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ส่งใบเสร็จ คลิก http://www.iammansome.com/Mansome711/register.php

Friday, October 2, 2015

ซื้อแมนซั่มที่เทสโก้โลตัส รับสิทธิ์ลุ้นโชค

ซื้อแมนซั่มที่เทสโก้โลตัส รับสิทธิ์ลุ้นโชค
วันนี้ - 25 พฤศจิกายน 2558

ที่มาของภาพจาก www.iammansome.com
เงื่อนไข :
 1.     กำหนดจับรางวัล วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150 และประกาศผลผู้โชคดีทาง website www.iammansome.com ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558
 2.     ใบเสร็จที่มีการซื้อแมนซั่ม ขนาดใดก็ได้ จากเทสโก้โลตัส รับสิทธิ์ ลุ้นโชค
 3.     ผู้ที่ลงทะเบียนทั้งหมด บริษัทรวบรวมเลขที่ใบเสร็จทั้งหมดที่มาลงทะเบียนและจับรางวัล ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ผู้โชคดีต้องแสดงใบเสร็จ ที่มีรายการซื้อเครื่องดื่มแมนซั่ม ระบุเลขที่ และหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาเป็นหลักฐานขอรับของรางวัล
 4.     ใบเสร็จที่ร่วมรายการ หากมีการดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะ และไม่มีสิทธิ์รับรางวัลการรับรางวัล
 5.     ผู้โชคดีทุกท่าน ติดต่อรับรางวัล ภายใน 60 วันหลังประกาศผลรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยจะต้องนำบัตรประชาชนมาขอรับรางวัลด้วยตัวเอง ที่ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด เลขที่ 288 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ต้องมีเอกสารมอบอำนาจให้ครบถ้วน
 6.     ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่ง กรมสรรพากรที่ทป.101/2544 ค่าเดินทาง และ ค่าใช้จ่ายอื่นใด อันนอกเหนือจากของรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 7.     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8.     สอบถามเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร  02-408-0900 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8:00 – 17:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ส่งใบเสร็จ คลิก

Mansome ทริปสุดแมน ตะลุยแดนอังกฤษ

Mansome ทริปสุดแมน ตะลุยแดนอังกฤษ
วันนี้ - 24 ธันวาคม 2558ที่มาของภาพจากเว็บไซต์ https://www.facebook.com/iammansome
จับรางวัลทั้งหมด 8 ครั้ง
ครั้งที่ 1 จับรางวัล วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผล วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 2 จับรางวัล วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 3 จับรางวัล วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผล วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ครั้งที่ 4 จับรางวัล วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ประกาศผล วันที่ 2 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 5 จับรางวัล วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ประกาศผล วันที่ 9 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 6 จับรางวัล วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ประกาศผล วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 7 จับรางวัล วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ประกาศผล วันที่ 23 ธันวาคม 2558
ครั้งที่ 8 จับรางวัล วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ประกาศผล วันที่ 28 ธันวาคม 2558


รางวัลสำหรับครั้งที่ 1 , 5 และ 8 ดังนี้
รางวัลที่ 1 แพ็คเกจทัวร์ อังกฤษ สำหรับ 2 ที่นั่ง จำนวน 7 วัน 4 คืน (เดินทางช่วง มีนาคม 59) มูลค่ารางวัลละ 320,000 บาท จำนวนครั้งละ 2 รางวัล รวม 6 รางวัล รวมมูลค่า 1,920,000 บาท

รางวัลที่ 2 iPhone 6 Plus 16 GB หรือรุ่นล่าสุด มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวนครั้งละ 6 รางวัล รวม 18 รางวัล รวมมูลค่า 450,000 บาท

รางวัลสำหรับครั้งที่ 2,3,4,6 และ 7 ดังนี้
รางวัล iPhone 6 Plus 16 GB หรือรุ่นล่าสุด มูลค่ารางวัลละ 25,000 บาท จำนวนครั้งละ 6 รางวัล รวม 30 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท

ส่งรหัส http://กิจกรรมร่วมสนุก.com/mansome/index.php

แจก iPhone 6S จำนวน 100 รางวัล สำหรับสมาชิก M GEN

แจก iPhone 6S จำนวน 100 รางวัล สำหรับสมาชิก M GEN
วันนี้  - 31 ธันวาคม 2558

สมาชิก M GEN ที่ดูหนังมากที่สุด 100 ท่านแรก รับ iPhone 6S  จำนวน 100 รางวัล

เงื่อนไข
•  ผู้ที่ได้รับรางวัล iPhone 6S (รุ่น16GB) จะต้องเป็นสมาชิก M GEN  ที่มีการชมภาพยนตร์สูงสุด  ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม  2558   โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ชมมากที่สุด เรียงตามลำดับ 100 ท่านแรก โดยยึดจำนวนภาพยนตร์ที่ชมจากระบบฐานข้อมูลของ M GENERATION  เท่านั้น
•  ระบบจะทำการนับจำนวนภาพยนตร์ที่เข้าฉายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2558 เป็นต้นไป และจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ซ้ำเรื่องกัน
•  ระบบจะทำการนับจำนวนภาพยนตร์ ที่มีการทำรายการซื้อ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม  - 31 ธันวาคม  2558 
•  ในกรณีที่ซื้อตั๋วหนังล่วงหน้า (Advance ticket )  สำหรับภาพยนตร์ที่มีการเข้าฉายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะนับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  การซื้อตั๋วหนังรอบพิเศษ (Sneak  preview)  ที่มีรอบฉายก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558 จะไม่นับจำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  การซื้อตั๋วสำหรับกิจกรรมพิเศษ  หรือ การแสดงที่จัด หรือฉายในโรงภาพยนตร์ จะไม่นับจำนวนภาพยนตร์สะสมให้
•  ทาง MGEN จะทำการประกาศรายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัล 100 ท่านแรก ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559  ทาง www.majorcineplex.com
•  สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรับได้เพียง 1  รางวัล และมูลค่าของรางวัล อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาจำหน่ายในวันที่ประกาศรางวัล
•  ผู้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีรางวัล จำนวน 5% ตามมูลค่ารางวัลในวันที่ประกาศรางวัล  โดยชำระเป็นเงินสด
•  กรณีชมภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน ต่างระบบฉาย (Digital 2D,3D, IMAX, 4DX, HFR)  หรือต่างระบบเสียง (พากษ์ไทย, Soundtrack, Dloby Atmos 2D, Dloby Atmos 3D) ไม่สามารถรับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสมได้
•  สมาชิกต้องแสดงบัตร M GEN ที่เคาน์เตอร์ หรือรูดบัตรที่ตู้ E-ticket  ทุกครั้งที่ซื้อตั๋วหนัง เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลที่สมบูรณ์ในระบบ โดยสมาชิกต้องทำการตรวจสอบข้อมูลการซื้อ ที่ตั๋วหนังในทุกๆครั้ง
•  กรณีซื้อตั๋วหนังผ่านทาง www.majorcineplex.com หรือ Application Movie Plus ต้องทำการ Log in MGEN ทุกครั้งเพื่อทำการรับสิทธิ์การนับจำนวนภาพยนตร์สะสม
•  กรณีที่สมาชิกทำรายการไม่สมบูรณ์  หรือไม่พบข้อมูลการทำรายการของสมาชิกในฐานข้อมูลของ M GENERATION  ไม่ว่าด้วยสาเหตุจากกรณีใดๆ  สมาชิกต้องทำการยื่นเรื่องให้ตรวจสอบภายใน 2 วันทำการหลังการซื้อตั๋วหนัง  โดยต้องนำตั๋วหนังมาแสดงเป็นหลักฐานที่บูธ M GEN ทุกสาขาทั่วประเทศ  เพื่อทำการตรวจสอบ หากเกินกำหนด  ระบบจะไม่ทำการนับจำนวนภาพยนตร์ที่ชมสะสมให้ย้อนหลัง  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเก็บตั๋วหนังฉบับจริง ไว้เป็นหลักฐาน 
•  ขอสงวนสิทธิ์การนับจำนวนภาพยนตร์สะสม ที่ซื้อในราคาสมาชิก MGEN ทุกประเภท และการซื้อในราคาโปรโมชั่นของทางสาขา เช่น Movie Day ,Morning Price, Movie @night หรือการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษสำหรับ นักเรียน-นักศึกษา จากบาร์โค้ด  
•  กรณีที่สมาชิกซื้อตั๋วหนังราคาไม่ตรงกับกับสิทธิ์ของบัตรสมาชิกที่ถืออยู่  จะไม่นับสิทธิ์ในนับจำนวนภาพยนตร์สะสม  ไม่ว่ากรณีใดๆ
•  กรณีซื้อตั๋วหนังราคาโปรโมชั่นต่างๆ ได้แก่ การใช้บัตรส่วนลด, สิทธิ์ส่วนลดต่างๆ, การใช้สิทธิ์คะแนนสะสมต่างๆ แลกตั๋วหนัง, โปรโมชั่นส่วนลดจากสินค้าต่างๆ, บัตร Movie Voucher ต่างๆ, ตั๋วหนัง Pre-Sale, ตั๋วหนังฟรี, บัตร Complimentary, บัตรอภินันทนาการ Gold Card, Platinum Card (ทั้งที่มีการชำระค่าภาษีและบริการ เพิ่ม หรือไม่มีการชำระ รวมถึงการเพิ่มเงินส่วนต่างสำหรับที่นั่งพิเศษ, ระบบพิเศษ )จะไม่นับสิทธิ์จำนวนภาพยนตร์สะสม
•  กรณีที่สมาชิกมีจำนวนภาพยนตร์เท่ากัน  บริษัทฯ จะทำการตัดสินที่ภาพยนตร์เรื่องสุดท้าย ให้สิทธิ์ผู้ที่ทำรายการซื้อก่อน โดยยึดจากเวลาในการทำรายการซื้อ จากระบบฐานข้อมูลของ M GENERATION 
•  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
•  ในกรณีเกิดข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด

สาขาที่ร่วมรายการ :  พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, ควอเทียร์ ซีเนอาร์ต, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, หาดใหญ่ ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

Thursday, October 1, 2015

เป๊ปซี่ ท้าซ่า ชวนปั่นไกลถึงญี่ปุ่น...ลุ้นทริปญี่ปุ่น พร้อมรับจักรยาน Tokyo Bike

เป๊ปซี่ ท้าซ่า ชวนปั่นไกลถึงญี่ปุ่น...ลุ้นทริปญี่ปุ่น พร้อมรับจักรยาน Tokyo Bike
วันนี้ - 25 ตุลาคม 2558

เงื่อนไขการร่วมรายการเป๊ปซี่ท้าซ่า ชวนปั่นไกลถึงญี่ปุ่น
1. ผู้ร่วมรายการคือ ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เป๊ปซี่, เป๊ปซี่แม็กซ์ชนิดใด ขนาดใดก็ได้ มูลค่าตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไปต่อ 1 ใบเสร็จ (ยอดเงินสุทธิ หลังหักส่วนลดทุกประเภท) ที่ร้าน 7-eleven ทุกสาขาที่ร่วมรายการ สามารถร่วมรายการโดย ส่ง SMS โดยพิมพ์ R# ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จส่งมาที่ 4642222 (ครั้งละ 3 บาท ทุกเครือข่าย) ใบเสร็จรับเงิน 1 ใบ ได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล

2.ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมรายการได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2558 กำหนดจับรางวัล วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ภายในเวลา 18.00 น. ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 

3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ผ่านทางเว็ปไซต์www.facebook.com/PepsiThai 

4.รางวัล ได้แก่ ทริปปั่นจักรยาน สุด exclusive ที่ประเทศญี่ปุ่น 5วัน 4คืน รางวัลละ 2 ที่นั่ง พร้อมจักรยาน Tokyo Bike รางวัลละ 1 คัน มูลค่ารวมรางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท