Tuesday, February 14, 2017

กลับบ้านสุขใจ บินไปกับโค้ก

กลับบ้านสุขใจ บินไปกับโค้ก
วันนี้ - 15 มีนาคม 2560

เมื่อซื้อ โค้ก รสใด ขนาดใดก็ได้ 1 ขวดหรือ 1 กระป๋อง
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
เพียงส่ง SMS พิมพ์ CO ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ  ส่งมาที่ 4712211
รางวัลที่ 1 บัตรกํานัลส่วนลดตัวเครื่องบิน นกแอร์ มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จํานวน 200 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรเติมนํามัน PTT  PRIVILEGECARD มูลค่ารางวัลละ 1,000 บาท จํานวน 300 รางวัล

No comments:

Post a Comment