Wednesday, March 1, 2017

ร็อค เมาเท็น "ฝาเดียวเฟี้ยวเป็นคู่"

ร็อค เมาเท็น "ฝาเดียวเฟี้ยวเป็นคู่"
วันนี้ - 8 พฤษภาคม 2560


หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
    • ผู้ร่วมรายการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโซดา ตรา ร็อค เมาเท็น แล้วส่งรหัสชิงโชคใต้ฝา ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทุกเครือข่าย โดยกด*785* ตามด้วยรหัสใต้ฝา 11 หลัก และกดเครื่องหมาย # แล้วโทรออก ส่งรหัสฟรีทุกเครือข่าย
    • รหัสใต้ฝา 1 รหัส สามารถส่งได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดย 1 รหัส ถือเป็น 1 สิทธิของผู้ร่วมรายการ และ 1 หมายเลขโทรศัพท์สามารถส่งรหัสได้ไม่จำกัดจำนวนรหัส และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ส่ง
    • เริ่มส่งรหัสได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.– 8 พ.ค. 2560
    • การจับรางวัลจะมีทั้งหมด 8 ครั้ง ในแต่ละครั้งจะมีทั้งการจับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล และการจับรางวัลที่ 2 จำนวน 250 รางวัล รวม 251 รางวัล
    • รางวัลที่ 1 ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น CBR 300 R จำนวน 1 คัน มูลค่า 132,000 บาท และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น Scoopy I จำนวน 1 คัน มูลค่า 49,800 บาท จำนวน 8 รางวัล รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่า 5,538 บาท จำนวน 2,000 รางวัล รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 2,008 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 12,530,400 บาท
    • ผู้โชคดีมีสิทธิได้รับเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด และซิมโทรศัพท์ที่ใช้ในการส่ง SMS พร้อมนำฝาที่มีรหัสตรงกับรางวัลที่ได้รับมาแสดง
    • พนักงานของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรม
    • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
    • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
    • จับรางวัล ณ อาคารเลขที่ 60/68 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จับรางวัลและประกาศผลรางวัลในวันที่ดังนี้
    จับรางวัลครั้งที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 16 มี.ค. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 22 มี.ค. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 23 มี.ค. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 29 มี.ค. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 30 มี.ค. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 4 วันที่ 5 เม.ย. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 6 เม.ย. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 5 วันที่ 18 เม.ย. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 20 เม.ย. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 6 วันที่ 27 เม.ย. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 27 เม.ย. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 7 วันที่ 4 พ.ค. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 4 พ.ค. 60
    จับรางวัลครั้งที่ 8 วันที่ 9 พ.ค. 60 ประกาศผลรางวัล วันที่ 11 พ.ค. 60
    • เมื่อมีการจับรางวัลในแต่ละครั้งแล้ว ข้อมูลรหัสใต้ฝาทั้งหมดในครั้งนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้ในการจับรางวัลครั้งถัดๆไปอีก
    • บริษัทจะทำการติดต่อกลับผู้โชคดีเพื่อยืนยันสิทธิ หากติดต่อไม่ได้ภายใน 7 วันหลังจากประกาศผล บริษัทขอสงวนสิทธิในการมอบรางวัล และจะทำการจับชิ้นส่วนใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
    • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
    • ติดตามรายละเอียดกติกา เงื่อนไข ประกาศรายชื่อผู้โชคดี และผลการจับรางวัลผ่านทาง www.rockmountainsoda.com
    • สอบถามรายละเอียด Call Center 02-617-6500

http://www.rockmountainsoda.com

No comments:

Post a Comment