Sunday, March 12, 2017

EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2

EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2
วันนี้ - 15 กันยายน 2560

 EPP ยิ่งแจกยิ่งเพิ่ม ยิ่งส่งยิ่งได้ ยิ่งใช้ยิ่งรวย ปี 2
แจก สร้อยทองคำหนัก 50 สตางค์ ทุกสัปดาห์!!
ลุ้นรางวัลใหญ่
สร้อยคอทองคำหนัก 20 บาท!!!!!
ส่งถุงเปล่า ผลิตภัณฑ์ EPP และ eici ทุกชนิด
มาที่ ตู้ ปณ.52 ปณจ.เซ็นทรัลซิตี้บางนา กรุงเทพฯ 10264
ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน ศกนี้!
ส่งก่อน รวยก่อนน้าา

No comments:

Post a Comment