Wednesday, March 15, 2017

Hi-Q Dream Discovery "ลุ้นพิชิตฝัน ทะยานสู่ NASA, USA

Hi-Q Dream Discovery "ลุ้นพิชิตฝัน ทะยานสู่ NASA, USA
วันนี้ - 30 เมษายน 2560

Hi-Q Dream Discovery "ลุ้นพิชิตฝัน ทะยานสู่ NASA, USA"
ซื้อไฮคิว ยูเอชทีวันนี้ ส่งรหัส 10 หลัก ลุ้นไป USA ทั้งครอบครัว*
เพียงซื้อนม ไฮคิว ยูเอชที 1 พลัส หรือ 3 พลัส รสใด ขนาดใดก็ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2560

*ลุ้นแพคเกจทัวร์ อเมริกา จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 3 ที่นั่ง และรางวัลอื่นๆรวม 105 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 3.6 ล้านบาท
รายละเอียดเพิมเติม คลิก! http://bit.ly/2kaH6JD

No comments:

Post a Comment