Wednesday, May 3, 2017

แฟนต้า พาสนุกซ่า...ที่ฮ่องกง

แฟนต้า พาสนุกซ่า...ที่ฮ่องกง
วันนี้ - 24 พฤษภาคม 2561

แฟนต้า พาสนุกซ่า...ที่ฮ่องกง ลุ้นทริปเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
10 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง
รวมมูลค่า 4.2 แสนบาท

ซื้อ โค้ก แฟนต้า สไปร์ ชเวปส์ และ A&W ที่ เทสโก้โลตัส หรือ โลตัส เอ็กซ์เพรซ
ขนาด 1.5 ลิตร 2 ขวด หรือ แพ็ค 6 กระป๋อง 1 แพ็ค
ส่ง SMS พิมพ์ TL ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จ 15-16 หลัก
ส่งมาที่ 4712211

No comments:

Post a Comment