Monday, May 1, 2017

Ready จัดให้ ชีวิตหรูจัง ตังส์อยู่ครบ ปี 2

Ready จัดให้ ชีวิตหรูจัง ตังส์อยู่ครบ ปี 2
วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2560

เลือกของหรูแล้วก็ทำตามกติกาให้ถูกด้วยนะทุกคน
ไม่งั้นอดได้ของรางวัลไม่รู้ด้วยนะคะ
SMS ส่งวันไหนได้อันนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกนะคะ
อยากเลือกต้องไปใน www.ReadyLucky.com

No comments:

Post a Comment