Thursday, June 29, 2017

ไบโอวูเมนส์ แจกโชคใหญ่ 1.39 ล้านบาท ฉลองครบรอบ 19 ปี

ไบโอวูเมนส์ แจกโชคใหญ่  1.39 ล้านบาท ฉลองครบรอบ 19 ปี
1 กรกฎาคม  – 15 ธันวาคม 2560

ของรางวัล          : 1.รถยนต์ Suzuki Swift GA CVT จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 478,000 บาท
                           2.มอเตอร์ไซค์ Suzuki Smash 110 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท
   3.สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท
   4.ไดร์เป่าผม Le'sasha  รุ่น LS0958  จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท
               5.Gift Set ผลิตภัณฑ์  Magic Set  จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 586 บาท
              6.เสื้อไบโอวูเมนส์ มหัศจรรย์ผมสวย  จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น            : 1 กรกฎาคม  – 15 ธันวาคม 2560 (6 เดือน)
20 ธันวาคม 2560 จับรางวัลใหญ่ ณ บริษัท ไบโอวูเมนส์ จำกัด  256,258,260 ถนน ลาดพร้าว 132
แขวง คลองจั่น  เขต บางกะปิ  จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
25 ธันวาคม 2560 แจกรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ได้รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และทองคำ ถ่ายรูปฝากข่าว ณ โรงงาน บริษัท ไบโอ-คอสแล็บ จำกัด 72/7 หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 73120

เงื่อนไขการร่วมรายการ :
สามารถขูดและสแกน  QR CODE  หรือ ตัดชิ้นส่วนคูปองสินค้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2560 หยุดรับข้อมูลจากการขูดและสแกน QR CODE และรับชิ้นส่วนคูปอง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น โดยมีกติกา การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชิงของรางวัล 2 วิธี ดังน​

วิธีที่ 1  ขูดรหัส แล้วสแกน QR CODE ผ่าน Application Line หรือ QR Reader บนมือถือทั้งระบบ IOS และ Android จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร พร้อมกับร้านค้า ที่ท่านซื้อสินค้า แล้วกดลงทะเบียน ลุ้นรับของรางวัลทุกเดือน


วีธีที่ 2 ตัดชิ้นส่วนคูปองที่ติดอยู่บนผลิภัณฑ์ ที่ร่วมรายการ เขียน ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร พร้อมกับร้านค้าที่ซื้อสินค้า(วงเล็บมุมซองมหัศจรรย์ผมสวยลุ้นโชค) แล้วส่งมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด เลขที่  256,258,260 ลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240

สงวนสิทธิ์วิธีการร่วมสนุก เพื่อลุ้นรับของรางวัล วิธีใด วิธีหนึ่งเท่านั้น

  1. จับรางวัลทุกเดือน โดยมีตารางการจับรางวัลดังนี้
เดือน
วัน/เดือน/ปี
เวลา
รางวัล
กันยายน
1 กันยายน 60
16.00 น.
1.สร้อยคอทองคำ  6 รางวัล
3.Gift Set Magic 20 รางวัล
2.ไดร์เป่าผม  6 รางวัล
4.เสื้อยืด  200 รางวัล
 ตุลาคม
2 ตุลาคม 60
16.00 น.
1.สร้อยคอทองคำ  6 รางวัล
3. Gift Set Magic 20 รางวัล
2.ไดร์เป่าผม  6 รางวัล
4.เสื้อยืด 200 รางวัล
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 60
16.00 น.
1.สร้อยคอทองคำ  6 รางวัล
3. Gift Set Magic 20 รางวัล
2.ไดร์เป่าผม  6 รางวัล
4.เสื้อยืด 200 รางวัล
ธันวาคม
20 ธันวาคม 60
16.00 น.
1.รถยนต์ Suzuki swift 1 รางวัล
3.สร้อยคอทองคำ  12 รางวัล
5.Gift Set Magic 40 รางวัล
2.รถมอเตอร์ไซด์ 10 รางวัล
4.ไดร์เป่าผม  12 รางวัล
6.เสื้อยืด 400 รางวัล

  1. รางวัลทองคำ ที่จับทุกเดือน ตั้งแต่เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 60 ทางทีมงานจะนัดส่งมอบของรางวัลให้ผู้โชคดี หมายเหตุผู้โชคดีต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ที่ บริษัท ไบโอวูเมนส์ จำกัด ส่วนของรางวัล ไดร์เป่าผม, Gift Set และเสื้อยืด ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน)
  2. รางวัลใหญ่ปลายปี จับวันที่ 20 ธันวาคม 60 ได้แก่ รถยนต์, มอเตอร์ไซด์ และทองคำผู้โชคดีจะต้องมารับของรางวัลด้วยตนเอง พร้อมชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ โรงงาน บริษัท ไบโอ- คอสแล็บ จำกัด 72/7 หมู่ 1 ต.บางแก้วฟ้า    อ.นครชัยศรี  จ .นครปฐม 73120 ส่วนของรางวัล ไดร์เป่าผม, Gift Set และเสื้อยืด ทางบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์    (แบบลงทะเบียน)
  3. การแจกของรางวัล (คนซื้อได้ คนขายได้ด้วย) คือ รางวัลทองคำ, รางวัลไดร์เป่าผม, รางวัล Gift Set ผลิตภัณฑ์ Magic Set, รางวัลเสื้อยืด *ยกเว้นรางวัลใหญ่รถยนต์ Suzuki Swift GA CVT และมอเตอร์ไซด์ Suzuki Smash 110 สำหรับคนซื้อเท่านั้นที่จะได้รับ         **ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย MT. (Modern Trade) และ ร้านค้า Online ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้วจะไม่มีสิทธ์รับรางวัลในครั้งต่อ ๆ ไป (ยกเว้นร้านค้า)
  5. ชิ้นส่วนคูปองในแต่ละเดือนที่ไม่ได้รับรางวัลจะถูกยกยอดไปจับในเดือนถัดไป
  6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่มูลค่า 1,000 บาท จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
  7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็นรถยนต์ และมอเตอร์ไซด์ จะต้องเป็นผู้ชำระภาษี,ค่าประกันภัย, ค่าทำ พ.ร.บ. ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของ รางวัลในมูลค่าที่เท่ากันโดยไม่ต้อง แจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด พนักงานและครอบครัว  ของบริษัท และในเครือ, ตัวแทนบริษัทโฆษณา  ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ มูลค่าของรางวัล ณ ราคาตลาด วันที่  1 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ซึ่งถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ  บริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่โดยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้ผู้โชคดี
  8. รายละเอียดเพิ่มเติมและประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง  :  http://www.biowoman.co.th และ Facebook: biowoman สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 734 3044-9 ต่อ  335, 336

(หมายเหตุ *ของรางวัลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทอาจจะมีการยกเลิกโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ** ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเสีย ภาษี ณ ที่จ่าย 5% *** ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเป็น รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ และทองคำ ต้องยินยอมให้ บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด สามารถนำรูปถ่ายผู้ได้รับรางวัลใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น)

ของรางวัล          : 1.รถยนต์ Suzuki Swift GA CVT จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 478,000 บาท
                           2.มอเตอร์ไซค์ Suzuki Smash 110 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท
   3.สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท
   4.ไดร์เป่าผม Le'sasha  รุ่น LS0958  จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท
               5.Gift Set ผลิตภัณฑ์  Magic Set  จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 586 บาท
              6.เสื้อไบโอวูเมนส์ มหัศจรรย์ผมสวย  จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท
ของรางวัล          :
1.รถยนต์ Suzuki Swift GA CVT จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 478,000 บาท
2.มอเตอร์ไซค์ Suzuki Smash 110 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท
3.สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท
4.ไดร์เป่าผม Le'sasha  รุ่น LS0958  จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท
5.Gift Set ผลิตภัณฑ์  Magic Set  จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 586 บาท
6.เสื้อไบโอวูเมนส์ มหัศจรรย์ผมสวย  จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท

เงื่อนไขการร่วมรายการ :  

สามารถขูดและสแกน  QR CODE  หรือ ตัดชิ้นส่วนคูปองสินค้า ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 ธันวาคม 2560 หยุดรับข้อมูลจากการขูดและสแกน QR CODE และรับชิ้นส่วนคูปอง วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้เท่านั้น โดยมีกติกา การเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อชิงของรางวัล 2 วิธี ดังน​

วิธีที่ 1  ขูดรหัส แล้วสแกน QR CODE ผ่าน Application Line หรือ QR Reader บนมือถือทั้งระบบ IOS และ Android จากนั้นกรอก ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร พร้อมกับร้านค้า ที่ท่านซื้อสินค้า แล้วกดลงทะเบียน ลุ้นรับของรางวัลทุกเดือน

วีธีที่ 2 ตัดชิ้นส่วนคูปองที่ติดอยู่บนผลิภัณฑ์ ที่ร่วมรายการ เขียน ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, เบอร์โทร พร้อมกับร้านค้าที่ซื้อสินค้า(วงเล็บมุมซองมหัศจรรย์ผมสวยลุ้นโชค) แล้วส่งมาที่ ฝ่ายการตลาด บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด เลขที่  256,258,260 ลาดพร้าว 132 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ  10240

 *สงวนสิทธิ์วิธีการร่วมสนุก เพื่อลุ้นรับของรางวัล วิธีใด วิธีหนึ่งเท่านั้น
ของรางวัล          : 1.รถยนต์ Suzuki Swift GA CVT จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัล 478,000 บาท
                           2.มอเตอร์ไซค์ Suzuki Smash 110 จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900 บาท
   3.สร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,000 บาท
   4.ไดร์เป่าผม Le'sasha  รุ่น LS0958  จำนวน 30 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 2,300 บาท
               5.Gift Set ผลิตภัณฑ์  Magic Set  จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 586 บาท
              6.เสื้อไบโอวูเมนส์ มหัศจรรย์ผมสวย  จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 250 บาท

No comments:

Post a Comment