Friday, July 14, 2017

เป๊ปซี่ชวนซ่า ล่ารถในฝัน 60 วัน 6,000 รางวัล

เป๊ปซี่ชวนซ่า ล่ารถในฝัน 60 วัน 6,000 รางวัล
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 29 กันยายน 2560

การจับรางวัล
เริ่มจับรางวัล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 29 กันยายน 2560 ในเวลา 15.00 น. ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 โดยมีรายละเอียดวันที่และเดือนที่จับรางวัลดังนี้
    - สิงหาคม 2560 จับรางวัล 31 ครั้ง ดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
       15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
    - กันยายน 2560 จับรางวัล 29 ครั้ง ดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
       15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
รวมจับรางวัลทั้งสิ้น 60 ครั้ง โดยรหัสที่ส่งเข้ามาร่วมลุ้นรางวัลในแต่ละวันจะต้องส่งมาภายในเวลา 14.00 น. ของวันนั้น ๆ ส่วนรหัสที่ส่งเข้ามาหลังจาก 14.00 น.ของแต่ละวันและรหัสที่ไม่ได้รับรางวัลในแต่ละวัน จะถูกนำมารวมจับรางวัลในวันถัดไป

การประกาศรายชื่อผู้โชคดี
    ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.pepsipromotion.com เวลา 17.00 น. ของวันที่จับรางวัล


No comments:

Post a Comment