Friday, July 7, 2017

SF Coke Suzuki Movie Big Bonus Promotion : Spider-Man :Homecoming

SF Coke Suzuki Movie Big Bonus Promotion : Spider-Man :Homecoming
วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2560

กิจกรรมที่ 1 : เอส เอฟ ร่วมกับ โค้ก ดูฟรี ดื่มฟรี Spider-Man :Homecoming 10,000 สิทธิ์
รายละเอียดโปรโมชั่น
เพียงแสดงฝา โค้ก สไปรท์ หรือแฟนต้า รสใดขนาดใดก็ได้ จำนวน 1 ฝา รับสิทธิ์ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Spider-Man: Homecoming” 1 ที่นั่งในราคาปกติ รับฟรีอีก 1 ที่นั่ง เฉพาะที่นั่ง Deluxe Seat, Premium Seat, Executive Seat ในระบบปกติ (ที่นั่งติดกัน ประเภทที่นั่ง และรอบเดียวกัน) พร้อมรับฟรี น้ำอัดลม (รสใดก็ได้) ขนาด 44 ออนซ์ 1 แก้ว (ใช้สิทธิ์ภายในวันที่ซื้อ) จำกัด 10,000 สิทธิ์ท่านแรกเท่านั้น ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา
**ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ Movie Day , Senior Card , Student Card , Morning Price และ Late Night

(ตัวอย่างฝาแบบ PET ที่ร่วมโปรโมชั่น)
ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฏาคม 2560 (หรือจนกว่าจะครบจำนวน 10,000 สิทธิ์)

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 1 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง
1.  โปรดแสดง โค้ก สไปรท์ หรือแฟนต้า แบบ PET เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Spider-Man: Homecoming 1 ที่นั่ง รับฟรี 1 ที่นั่ง ที่ห้องจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์
2.  1 ฝา ต่อ 1 สิทธิ์ สำหรับที่นั่งประเภท Deluxe Seat ,Premium Seat และ Exclusive Seat โดยที่นั่งที่ฟรีจะต้องเป็นที่นั่งติดกัน ประเภทเดียวกัน ในรอบเดียวกัน
3.  ใช้สิทธิ์ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับที่ภาพยนตร์เข้าฉาย
4.  บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด หรือกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นได้
5.  บัตรนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ Soft Drink
1.  โปรดแสดง ตั๋วน้ำ แก่พนักงานที่เคาน์เตอร์จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Concession) เพื่อแลกรับเครื่องดื่ม โค้ก สไปร์ท หรือแฟนต้า ขนาด 44 ออนซ์ จำนวน 1 แก้ว
2.  ตั๋วน้ำ 1 ใบ สามารถแลกรับเครื่องดื่มได้ 1 แก้ว  
3.  ตั๋วน้ำ สามารถแลกรับเครื่องดื่มได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับในสาขาและวันเดียวกับที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เท่านั้น
4.  ตั๋วน้ำนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
5.  ตั๋วน้ำนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
6.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดใช้ในกรณีพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กิจกรรมที่ 2 : ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ Suzuki Swift Spider-Man Limited Edition
รายละเอียดโปรโมชั่น
ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Spider-Man: Homecoming” ทุก 2 ที่นั่ง ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ รับคูปองชิงโชค 1 ใบลุ้นรับ รถยนต์ Suzuki Swift Spider-Man Limited Edition คันเดียวในประเทศไทย มูลค่า 599,000 บาท
พิเศษ!! สำหรับลูกค้าที่ใช้สิทธิ์โปรโมชั่นฝาโค้ก สไปรท์ หรือแฟนต้า ดูฟรีดื่มฟรี รับคูปองชิงโชคเพิ่ม 1 ใบ (รวมเป็น 2 ใบ/1 สิทธิ์)

ระยะเวลาโปรโมชั่น
ตั้งแต่วันที่ 6 – 31 กรกฏาคม 2560

เงื่อนไขการรับรางวัล
-  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานใหญ่จะติดต่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหลังจากวันประกาศรายชื่อเพื่อแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง “Spider-Man: Homecoming” จำนวน 2 ที่นั่ง ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
-  ผู้โชคดีได้รับรางวัล จะต้องเสียค่าภาษีของรางวัล 5% ให้กับทางบริษัทฯ
-  ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
-  ผู้โชคดีมีความยินยอมที่จะให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ ของบริษัท  โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท โดยไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
-  ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองท่านถัดไป
-  พนักงานและบุคคลในครอบครัวของ พนักงานบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) , ค่ายภาพยนตร์ Sony Pictures และบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จํากัด ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
-  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

จับรางวัลและประกาศผล
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

สาขาที่ร่วมรายการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ ทุกสาขา และโรงภาพยนตร์เอ็มพรีเว่ ซีเนคลับ ยกเว้นสาขาบิ๊กซี ปราจีนบุรี

No comments:

Post a Comment