Monday, July 17, 2017

Teste of Korea 2017 ลุ้นทริปไปเที่ยวปูซาน

Teste of Korea 2017 ลุ้นทริปไปเที่ยวปูซาน
วันนี้ - 1 สิงหาคม 2560

อยากไปเกาหลี ไม่ยากอีกต่อไป
ลุ้นทริปไปเที่ยวปูซาน ประเทศเกาหลี 4 วัน 2 คืน
เมื่อช็อปสินค้าเกาหลีที่ร่วมรายการครบทุก 400 บาท/ใบเสร็จ

📍 เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต,​ ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ และท็อปส์ออนไลน์

No comments:

Post a Comment